QQ登录

只需一步,快速开始

清源佛教网

搜索
收藏本版 |订阅

佛教资讯 今日: 0|主题: 466|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
居士着僧衣,不但没有功德,反而有罪过 attach_img JHS1396591179 2021-9-1 0526 JHS1396591179 2021-9-1 05:57
在寺院用斋的规矩,否则损了福报还不知道! attach_img JHS1396591179 2021-8-31 0583 JHS1396591179 2021-8-31 16:37
什么叫做佛事,看看是否和你想的一样? attach_img JHS1396591179 2021-8-31 0535 JHS1396591179 2021-8-31 16:33
无法左右的,就随缘吧! attach_img JHS1396591179 2021-8-30 0542 JHS1396591179 2021-8-30 09:27
大部分人所说的“慈悲”其实是:请对我的自我好一点 attach_img JHS1396591179 2021-8-30 0492 JHS1396591179 2021-8-30 09:11
修行不要怕,念这两个咒就有这个力量! attach_img JHS1396591179 2021-8-28 0462 JHS1396591179 2021-8-28 07:29
有一种修养,叫不说 attach_img JHS1396591179 2021-8-26 0483 JHS1396591179 2021-8-26 10:01
什么是佛教的六度法 attach_img JHS1396591179 2021-8-26 0424 JHS1396591179 2021-8-26 09:43
任何一件事情,都有前世因缘! attach_img JHS1396591179 2021-8-26 0424 JHS1396591179 2021-8-26 09:38
不忘人恩,不念人过,不思人非,不计人怨 attach_img JHS1396591179 2021-8-24 0454 JHS1396591179 2021-8-24 06:22
众生与诸佛,无二亦无别 JHS1396591179 2021-8-23 0552 JHS1396591179 2021-8-23 06:40
看淡,心就不累了 attach_img JHS1396591179 2021-8-22 0470 JHS1396591179 2021-8-22 06:48
佛教知识| 初发心和回向是一回事吗? attach_img JHS1396591179 2021-8-22 0526 JHS1396591179 2021-8-22 06:37
和优秀的人在一起,真的很重要 attach_img JHS1396591179 2021-8-20 0508 JHS1396591179 2021-8-20 05:55
接受别人的布施,会损耗自己的福报吗? attach_img JHS1396591179 2021-8-19 0494 JHS1396591179 2021-8-19 06:37
听闻了佛法,你必须去修才有用 attach_img JHS1396591179 2021-8-17 0538 JHS1396591179 2021-8-17 05:37
前世身上的痕迹和习气,会在后世的身上出现! JHS1396591179 2021-8-16 0475 JHS1396591179 2021-8-16 10:18
为什么每天都念经拜佛,还觉得烦恼呢? JHS1396591179 2021-8-15 0486 JHS1396591179 2021-8-15 09:12
一切都会好起来的! attach_img JHS1396591179 2021-8-14 0336 JHS1396591179 2021-8-14 06:26
进入大雄宝殿,一定要注意这些礼仪 JHS1396591179 2021-8-14 0386 JHS1396591179 2021-8-14 06:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块