QQ登录

只需一步,快速开始

清源佛教网

搜索
收藏本版 |订阅

佛教资讯 今日: 0|主题: 466|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
怎样才算得上是一位佛教徒? attach_img JHS1396591179 2021-4-1 0451 JHS1396591179 2021-4-1 06:28
菩萨加持我们的方式 attach_img JHS1396591179 2021-3-29 0423 JHS1396591179 2021-3-29 06:53
永远从自己身上找原因! attach_img JHS1396591179 2021-3-28 0473 JHS1396591179 2021-3-28 06:18
格局越大的人,越懂得“藏”的智慧 attach_img JHS1396591179 2021-3-27 0351 JHS1396591179 2021-3-27 07:01
抱怨是一种毒药! attach_img JHS1396591179 2021-3-26 0428 JHS1396591179 2021-3-26 06:15
拜佛可以实现你的任何愿望吗? attach_img JHS1396591179 2021-3-25 0461 JHS1396591179 2021-3-25 07:05
开悟是什么?修行修的是什么? attach_img JHS1396591179 2021-3-24 0466 JHS1396591179 2021-3-24 06:26
子女的福报,都跟你有关系 attach_img JHS1396591179 2021-3-23 0467 JHS1396591179 2021-3-23 07:03
度人和度己哪个重要? attach_img JHS1396591179 2021-3-21 0314 JHS1396591179 2021-3-21 06:21
一切凡夫,具有二病 attach_img JHS1396591179 2021-3-20 0396 JHS1396591179 2021-3-20 07:13
放下,你就赢了! attach_img JHS1396591179 2021-3-20 0390 JHS1396591179 2021-3-20 07:12
懂因果的人,从不占便宜 attach_img JHS1396591179 2021-3-19 0508 JHS1396591179 2021-3-19 06:01
人的相貌是随心变的吗? attach_img JHS1396591179 2021-3-11 0418 JHS1396591179 2021-3-11 06:29
常识|不可不读的佛经——《大吉祥天女咒》 attach_img JHS1396591179 2021-3-10 0567 JHS1396591179 2021-3-10 07:01
日常生活中可以这么运用“信根” attach_img JHS1396591179 2021-3-8 0503 JHS1396591179 2021-3-8 06:27
悲智双运,学佛才圆满 attach_img JHS1396591179 2021-3-3 0432 JHS1396591179 2021-3-3 06:57
家里供奉佛菩萨哪个位置最好? attach_img JHS1396591179 2021-3-2 0446 JHS1396591179 2021-3-2 11:49
一个佛弟子修行的程度,从这一点就可以看出来! JHS1396591179 2021-3-2 0454 JHS1396591179 2021-3-2 06:10
佛教基础你知道多少? JHS1396591179 2021-3-1 0379 JHS1396591179 2021-3-1 06:30
去寺院拜佛必知的十大礼仪 attach_img JHS1396591179 2021-2-27 0525 JHS1396591179 2021-2-27 07:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块