QQ登录

只需一步,快速开始

清源佛教网

搜索
订阅

最新回复

123456789
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
悟!(说的真好)attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-10 0540 JHS1396591179 2022-1-10 03:43
佛教知识| 佛家合掌都有什么含义?attach_img 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-10 0532 JHS1396591179 2022-1-10 03:37
恭迎|腊月初八 释迦牟尼佛成道日attach_img 佛事资讯 JHS1396591179 2022-1-10 0735 JHS1396591179 2022-1-10 03:35
一生,何求(很短,却很经典)attach_img 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-7 0525 JHS1396591179 2022-1-7 14:25
佛教知识| 学佛最常见的27个问题,解开迷惑attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-7 0581 JHS1396591179 2022-1-7 14:21
我们每一个人都可以成佛 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-7 0529 JHS1396591179 2022-1-7 14:15
这是修行人的睡觉秘法,要是学会了,很难变老!attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-7 0561 JHS1396591179 2022-1-7 06:32
做人的最高境界:装傻attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-6 0565 JHS1396591179 2022-1-6 06:49
佛教知识| 供养什么人,福报最殊胜?attach_img 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-6 1613 JHS1396591179 2022-1-6 06:31
附佛外道的特色,看看你见过没?attach_img 法义辩理 JHS1396591179 2022-1-6 0635 JHS1396591179 2022-1-6 06:27
在你生命里出现的人,都有原因的attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-5 0521 JHS1396591179 2022-1-5 10:38
修行要有信心有决心attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-5 0551 JHS1396591179 2022-1-5 10:34
不知道出家与在家的区别?点进来看看!attach_img 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-5 0611 JHS1396591179 2022-1-5 10:32
一位高僧对六个最世俗问题的回答,非常绝妙!attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-4 0572 JHS1396591179 2022-1-4 08:10
功德不同于福德,你修行的是哪一种?attach_img 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-4 0601 JHS1396591179 2022-1-4 06:30
为什么修行不容易得力?也许是因为这个原因attach_img 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-3 0529 JHS1396591179 2022-1-3 17:48
无论修行哪一个,​最大的障碍就是中断attach_img 著述研究 JHS1396591179 2022-1-3 0527 JHS1396591179 2022-1-3 17:17
得失,天注定;聚散,天安排attach_img 佛教资讯 JHS1396591179 2022-1-2 0525 JHS1396591179 2022-1-2 06:57
返回顶部